Pracujemy zgodnie z normami DIN oraz wytycznymi branżowymi „tamtego” rzemiosła...


Dlaczego normy DIN?

  • Przyzwyczailiśmy się do ich standardów.
  • Mają wypracowane i opisane jasne reguły postępowania w każdym spotykanym na budowie przypadku i dla każdej z branż.
  • Większość dostępnych na naszym rynku dobrych materiałów budowlanych – zwłaszcza chemia lub materiały izolacyjne – to produkty "stamtąd"... i zawsze muszą odpowiadać normom DIN albo "ich" wytycznym branżowym.
  • Odniesienia do DIN albo "wytycznych" zawsze są dokładnie opisane w  kartach technicznych produktów - a znając je - jesteśmy w stanie zaproponować właściwe rozwiązanie np. hydroizolacji.

 

W naszych pracach przy izolacji tarasów, balkonów, dachów płaskich stosujemy trzy podstawowe normy:

  • DIN 18 195 – Izolacje budowlane

  • DIN 18 531 – Izolacja dachów
  • DIN 18 339 – Prace dekarskie i izolacja przeciwwodne dachów

oraz wytyczne wykonywania dachów płaskich niemieckiego Centralnego Zrzeszenia Dekarzy.

Żeby nie było za łatwo - w niektórych przypadkach sięgamy po inne.

 

Co jeszcze? Cały czas się uczymy! Na błędach... cudzych!

Nieocenioną pomocą są tu materiały gromadzone i publikowane przez Zrzeszenie Rzeczoznawców Budowlanych.

Jaki jest to rodzaj wiedzy i na czym polega ich praca można przeczytać tu. 

 

A na temat norm, wytycznych i kart katalogowych: tu